Hội nông dân - Công an thành phố ký kết chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2020 -2025

          Sáng ngày 21/5/2020, Hội nông Tp. Nha Trang phối hợp với Công an thành phố tổ chức hội nghị ký chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giai đoạn 2020-2025.
ky ket cong an.jpg (63 KB)
          Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nha Trang khẳng định: Đây là hội nghị quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, gắn bó giữa Hội NDVN và Công an trong việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Trong đó, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Hội ND cơ sở lựa chọn những cán bộ, hội viên, nông dân có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao tham gia xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm.
          Theo chương trình phối hợp, Hội Nông dân và Công an thành phốchủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về công tác phòng chống tội phạm, đẩy mạnh tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ, hội viên nông dân.
          Hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trong xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; kịp thời hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp và giải quyết các vấn đè bức xúc ngay tại cơ sở; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…
ky ket.jpg (75 KB)
 
          Tại hội nghị, Lãnh đạo Hội nông dân và Công an thành phố đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2020-2025.

                                                                   Nguyễn Lê Ái Vũ

                                                                                     

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1073653

top