HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG PHƯỚC HẢI PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

     Từ ngày 24/6 đến nay đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên cả nước; trong đó có địa phương thành phố Nha Trang nói chung, phường Phước hải nói riêng. Thực hiện sự Chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Nha Trang, của Đảng ủy phường, Kê hoạch thực hiện của UBND phường, sự phối hợp tổ chức thực hiện Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể chính trị - xa hội của địa phương. Tính từ ngày ngày bùng phát dịch cho đến nay cả hệ thống chính trị của địa phương đã trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện cách ly, thực hiện đeo khẩu trang theo đúng 5k của Bộ y tế; đồng thời trực tiếp theo dõi và cung cấp lương thực, thực phẩm cho 11 điểm phong tỏa, cấp phát quà đến với các hộ nghèo, khó khăn hơn 1000 phần quà các loại đã đượ trao đến cho các hộ. 
     Trong tháng 7/2021 Hội đã phối hợp với Mặt trận, Y tế,  Phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức tham gia lấy mẫu, test nhanh cho toàn thể nhân dân trên toàn địa bàn theo hướng dẫn trực tiếp của ngành y tế; phối hợp kiểm tra và phát phiếu đi chợ cho nhân dân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn. Nhìn chung qua gần hai tháng bùng phát dịch Covid-19 tại địa phương, nhờ sự phối hợp kịp thời của cả hệ thống chính trị, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của thành phố, Đảng ủy phường; địa phương đã kịp thực hiện mọi biện pháp phòng chống dịch, trực tiếp chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn được đầy đủ, không để hộ nào thiếu đói trong dịch bệnh, đã đem lại một sự tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống dịch. Từ đó nhân dân trên địa bàn cũng tham gia chấp hành nghiêm túc phòng chống dịch như ở nhà , cách ly người với người, nhà cách lý với nhà đạt yêu cầu mà địa phương đề ra trên toàn phường để phòng chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế, tiến đến chăm dứt dịch bệnh như mong muốn của lãnh đạo thành phố và địa phương đặt ra trong tháng 8/2021.

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1073626

top