Hội nông dân phường Vĩnh Hải tham gia với Ban quản lý chợ về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-CP/CP

 

     Để hạn chế người dân tập trung đến các chợ, UBND phường Vĩnh Hải đã  có công văn số: 2006/UBND “V/v phát phiếu đi chợ cho người dân trên địa bàn phường”. Theo đó, từ ngày 14/7, tất cả các chợ phải kiểm soát người đi chợ theo phiếu cho đến hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ  tướng Chính phủ tại chợ Vĩnh Hải (đến ngày 24/7).
     Trên tinh thần đó, Hội Nông dân tham gia hỗ trợ Ban quản lý chợ về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-CP. Cụ thể như sau:
     Dựa vào danh sách phường đã lập chính xác các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn tính toán việc phân chia phiếu đi chợ một cách khoa học, sao cho không tập trung đông người, tổ dân phố hoàn thành việc phát phiếu đi chợ cho người dân. Mỗi hộ dân ở địa phương sẽ được phát 3 phiếu đi chợ/siêu thị từ nay cho đến hết thời gian giãn cách xã hội. Bên cạnh đó để thực hiện triệt để 5K, đã yêu cầu các chợ, siêu thị phong tỏa các cửa phụ, lối đi phụ để phân luồng ra vào; tập trung nhân lực kiểm soát khu vực cửa chính nhằm đảm bảo giám sát thương nhân, hộ tiểu thương và khách ra vào chợ, siêu thị.  Vận động người dân thực hiện nghiêm 5K tại các chợ, siêu thị. Đồng thời yêu cầu ban quản lý các chợ, siêu thị bố trí khu vực gửi xe cho khách hàng vào chợ; phân luồng, hướng dẫn di chuyển 1 chiều; điều tiết lượng khách mua hàng tại cùng một thời điểm phù hợp điều kiện không gian, diện tích của chợ, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1,5-2 m cho người dân khi mua sắm. Kiểm soát người đi chợ tại khu vực cửa chính vào chợ, lập biên bản xử phạt các trường hợp không chấp hành các quy định.

                                         HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG VĨNH HẢI