HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG VĨNH TRƯỜNG: BIỂU DƯƠNG NÔNG DÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020.

 

     Sáng ngày 9/3, Hội nông dân phường Vĩnh Trường tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Đây là đơn vị tổ chức Hội nghị điểm của thành phố chuẩn bị cho Hội nghị thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2015 – 2020.
757b2b27a35e5800014f.jpg (53 KB)
     Xác định công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân muốn đạt kết quả cao phải gắn với công tác thi đua, khen thưởng, có như vậy phong trào mới thật sự bên vững. Vì vậy, 5 năm qua, Hội không ngừng đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững; nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, 100% hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đều đạt; số hộ đạt gia đình nông dân văn hóa đều tăng và đến năm 2019 215/215 hộ đạt gia đình nông dân văn hóa; hằng năm tạo việc làm mới cho từ 50 – 105 con em hội viên nông dân. 5 năm qua, Hội đã vận động xây dựng mới và sửa chữa 4 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở với số tiền 200 triệu đồng. Qua đó đã tạo động lực thú đẩy phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại địa phương ngày càng phát triển.
95280143833d7863212c.jpg (54 KB)
     Nhân dịp này, Hội nông dân thành phố đã khen thưởng 2 tập thể, 5 cá nhân và Hội nông dân phường đã biểu dương 2 tập thể, 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Ái Vũ

 

Các tin khác

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1073612

top