HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG VĨNH TRƯỜNG TỔ CHỨC KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021.

HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG VĨNH TRƯỜNG TỔ CHỨC KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021.

Vừa qua, Hội nông dân phường Vĩnh Trường đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

z2397997835129_6466efb786b947bff2012bbd86e8e4e2.jpg (228 KB)

Tại đây, đại diện 9 chi hội trực thuộc đã cùng nhau thảo luận các chỉ tiêu, cách tính điểm thi đua và thống nhất tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021 với một số nội dung trọng tâm như phấn đấu mỗi chi hội kết nạp 3 hội viên mới, Chi hội có quỹ với mức bình quân 50 ngàn/ 1 hội viên/ 1 năm. Vận động ủng hộ quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 100% chỉ tiêu giao; giúp đỡ 1 hộ nông dân nghèo phát triển kinh tế, xây dựng 1 mô hình mới và 1 tổ hợp tác sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ nợ quá hạn Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn dưới 0,5%; tỷ lệ nợ quá hạn Ngân hàng chính sách xã hội và Qũy hỗ trợ nông dân dưới 0,3%. Xây dựng một công trình mang tên Hội, phấn đấu mỗi chi hội có 30 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

                                                                       Phạm Tuân

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1016777

top