HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG KÝ KẾT THI ĐUA CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN 2020

          Chiều ngày 21/2, Hội Nông dân thành phố Nha Trang đã tổ chức hội nghị ký kết thi đua công tác hội và phong trào nông dân giữa các cơ sở Hội xã phường năm 2020. Theo đó, trong năm 16 cơ sở Hội Nông dân sẽ vận động cán bộ, hội viên quyết tâm thực hiện tốt 8 nội dung thi đua trọng tâm như: tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng, củng cố tổ chức hội, chú trọng công tác đào tạo nghề, phát triển hội viên, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về sản xuất kinh doanh hiệu quả; mỗi cơ sở hội xây dựng nguồn quỹ hội từ 15 triệu đồng trở lên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh; tổ chức tốt các phong trào và hoạt động nông dân nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phấn đấu cuối năm toàn thành phố có 4.190 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...
ky ket giao uoc thi đua.jpg (66 KB)
          Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất các nội dung và tiến hành ký kết thi đua công tác hội và phong trào nông dân năm 2020.

                            Nguyễn lê ái vũ                                                                   

 

Các tin khác

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 994016

top