Phước Long tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phước Long tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

         Từ ngày 19-23/4/2021 Đảng ủy phường Phước Long tổ chức 8 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên và Cán bộ Tổ dân phố, MẶt trận và Đoàn thể trong toàn phường, trong đó có hơn 20 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp Hành Hội, Chi hội trưởng, Chi hội phó của 5 Chi hội trực thuộc Hội Nông dân phường tham gia lớp học.
hoc NQ 2021.jpg (813 KB)
          Tại Hội nghị các đại biểu được nghe phổ biến những nội dung cốt lõi của báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
          Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản cũng như điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó vận dụng các quan điểm, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Linh Kiều

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1073605

top