Phước Long tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân phương nhiệm kỳ 2023 – 2028

Phước Long tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân phương nhiệm kỳ 2023 – 2028

            Sáng nay ngày 19/5/2021, Hội Nông dân phường Phước Long tổ chức hội nghị Ban chấp hành để thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân phương nhiệm kỳ 2023 – 2028.

            Tại Hội nghị các ủy viên Ban chấp hành Hội đã được nghe quán triệt Kế hoạch số 45-CV/ĐU, ngày 13/5/2021 của Đảng ủy phường Phước Long “về tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030 và 2026 – 2031; quy hoạch cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị; chính trị - xã hội phường Phước Long nhiệm kỳ mới”;  Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU, ngày 10/5/2021 của Ban Tổ chức Thành ủy "về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý"; Căn cứ nhu cầu công tác cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ và kết quả bỏ phiếu tại các hội nghị theo quy định, hội nghị đã quy hoạch Chủ tịch Hội ND phường nhiệm kỳ 2023-2028 02 đồng chí, Quy hoạch Phó Chủ tịch Hội 03 đồng chí.

           Tại Hội nghị, Hội Nông dân phường cũng đã triển khai thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021), 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); Thảo luận một số nội dung chuẩn bị cho sơ kết giữa nghiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Phước Long nhiệm kỳ 2018 – 2023 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, triển khai cho Cán bộ HVND ký cam kết đảm bảo ATGT và Sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn VSTTP năm 2021./.

Vũ Nhung

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1073607

top