Thêm 4 giống khoai lang triển vọng tại miền Trung

 
Cả 4 giống TKB1, TKB2, TKB3, TKB4 do Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ (Viện Khoa học Nông nghiệp VN) nghiên cứu, tuyển chọn đều có ưu điểm vượt trội so với các giống cũ.
 

Kiểm tra mô hình trồng thử nghiệm giống khoai lang mới

Mục tiêu của việc chọn tạo giống khoai lang mới để tìm được giống có năng suất, chất lượng cao phục vụ SX tại các tỉnh Bắc Trung bộ, góp phần tăng cao thu nhập của nông dân.

Giống KTB1 do Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ và Trung tâm Tài nguyên thực vật (Viện Khoa học Nông nghiệp VN) chọn tạo từ các cá thể phân ly của giống khoai lang nhập nội của Nhật Bản.

TKB1 có thời gian sinh trưởng 110 ngày ở vụ đông, 120 ngày ở vụ xuân; cây sinh trưởng khỏe, chịu rét khá, có dạng hình bò lan, thân màu tím nhạt, lá hình tim nông, lá non có màu xanh hơi tím, lá trưởng thành màu xanh. Củ thuôn dài, vỏ đỏ, ruột vàng đậm đặc trưng, ăn ngon và bở.

Kết quả trồng thử nghiệm của Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ cũng như thực tế SX của nông dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ năm 2008 đến nay cho thấy, năng suất TKB1 đạt khá cao: 15 - 20 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng Chiêm Dâu 10 - 15%.

Giống TKB2 được Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ nghiên cứu, tuyển chọn những dòng ưu tú từ tổ hợp lai xác định K51/KB1 của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cây có củ (Viện Khoa học Nông nghiệp VN) trong vụ ĐX 2001-2002.

TKB2 có thời gian sinh trưởng 110 ngày ở vụ đông, 115 ngày ở vụ xuân, cây sinh trưởng khỏe, dạng