Quỹ hỗ trợ Nông dân và các nguồn vốn ủy thác

[ 17/05/2021 ]

Sáng ngày 13/05/2021, tại UBND xã Phước Đồng, Được sự ủy quyền của Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Nha Trang, tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn tỉnh cho “Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi thỏ” của Hội Nông dân xã.

[ 14/09/2020 ]
[ 23/03/2020 ]
[ 17/12/2019 ]
[ 14/11/2019 ]
[ 27/09/2019 ]
[ 12/08/2019 ]
[ 05/06/2019 ]
[ 26/03/2019 ]
[ 15/08/2018 ]

    Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Phước Đồng đã thực hiện tốt công tác uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng tượng chính sách khác; hỗ trợ nông dân sản xuất, phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn xã nhà.

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1073599

top